Projekt planu

Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II

Nr planu
0154
Autor
Tomasz Sojak
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2019-11-13
Data dyskusji publicznej
2019-10-15 17:00
Rysunek granic planu

W granicach projektu planu miejscowego znajduje się dawna siedziba Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz fragment Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącą mu zielenią. Teren ten charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i znajduje się w granicach dwóch obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską: układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego oraz zespołu rezydencjonalnego dawnego Dworu Przymorze wraz z jego reliktami (piwnicami średniowiecznymi). Celem sporządzenia planu jest poszerzenie możliwości inwestycyjnych, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz – dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie do tej pory przeznaczonym na usługi oraz niewielka zmiana jej parametrów. Zaproponowane zmiany zostały wstępnie zaakceptowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1531/18 z dnia 2018-05-24 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1531/18 z dnia 2018-05-24 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-06-11 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-10-16 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-10-19 Czytaj [pdf]
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj