Projekt planu

Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita

Nr planu
0153
Autor
Krzysztof Krzemiński
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,75ha, położony jest na Przymorzu Małym, od północy graniczy z ulicą Ziemowita,bod zachodu z ulicą Subisława, od południa i wschodu z terenami mieszkaniowo-usługowymi. Obecnie obszar ten jest niezagospodarowany, znajduje się na nim zieleń nieurządzona, wzdłuż północnej granicy terenu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława wmieście Gdańsku z roku 2005, który dla całego terenu ustala przeznaczenie usługowe, ograniczone do jednej funkcji -domu opieki społecznej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które pozwoli na rozszerzenie przeznaczenia o usługi edukacyjne w tym przedszkole, szkołę podstawową, liceum. Obowiązujący plan miejscowy zawęża przeznaczenie usługowe w tym terenie jedynie do funkcji domu opieki społecznej. Weryfikacja tych ustaleń wzmocni potencjał funkcjonalno-użytkowy oraz inwestycyjny tego terenu. Proponowane zmiany mieszczą się w polityce rozwojowej miasta, jako realizacja celu społecznego oraz rozwój miasta do wewnątrz. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVII/1684/18 z dnia 27-09-2018 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVII/1684/18 z dnia 27-09-2018 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 08-10-2018 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj