Projekt planu

Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej

Nr planu
0145
Autor
Krzysztof Krzemiński
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XII/289/15 z dnia 2015-06-25 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XII/289/15 z dnia 2015-06-25 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-11-19 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-12-11 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-12-21 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-01-29 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-01-29
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-04-19 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-04-29 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-04-29 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-04-29 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-05-22 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-05-29 Czytaj [pdf]
Uchwalony
Wejście w życie