Projekt planu

Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej

Nr planu
1922
Autor
Magdalena Olejnik
Jednostka urbanistyczna
Maćkowy
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Skierowanie do uzgodnień
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIX/1087/17 z dnia 2017-05-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIX/1087/17 z dnia 2017-05-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-06-06 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-05-25 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-06-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-06-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-06-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-06-14 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-06-21 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-07-30 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-07-30
Prezentacja ze spotkania powarsztatowego 2019-02-06 Czytaj [pdf]