Projekt planu

Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II

Nr planu
2515
Autor
Katarzyna Ulasińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Przemysłowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

 UZASADNIENIE


Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 4,6 ha, położony jest w dzielnicy Kokoszki w rejonie skrzyżowania ulic Budowalnych i Banińskiej. Od północy obszar graniczy z ulicą Budowlanych, od wschodu z ulicą Banińską, od południa z terenami kolejowymi, od zachodu z terenem zbiornika retencyjnego „Budowlanych”.
Obecnie obszar ten jest użytkowany przez klub piłkarski. Zagospodarowanie terenu stanowią boiska sportowe oraz zabudowa obsługująca. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz w niewielkiej części własność gminną w użytkowaniu wieczystym.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Budowlanych i wschodniej części ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku z 2003 r. (numer ewidencyjny 2505), który ustala przeznaczenie usługowe dla obszaru inwestycyjnego, ulicę dojazdową oraz pas zieleni krajobrazowo-ekologicznej.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwi realizację ważnego celu społecznego - boiska treningowego i zabudowy obsługującej.
Ponadto celem sporządzenia planu jest weryfikacja przebiegu płata Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1322/22 z dnia 25-08-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1322/22 z dnia 25-08-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 25-08-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 09-09-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 22-03-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj