Projekt planu

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Św. Brata Alberta

Nr planu
2249
Autor
Małgorzata Jaroszkowska
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan po wyłożeniu, przyjmowanie uwag
Uwagi do planu można zgłaszać do 2019-07-16
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1532/18 z dnia 2018-05-24 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1532/18 z dnia 2018-05-24 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-06-11 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-05-27 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-06-12 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-06-13 Czytaj [pdf]
Uchwalony
Wejście w życie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj