Projekt planu

Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej

Nr planu
2251
Autor
Danuta Giorewa-Brach
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVI/1630/18 z dnia 2018-08-30 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVI/1630/18 z dnia 2018-08-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-09-12 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-05-27 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-06-14 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-06-17 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-08-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-08-02
Uchwalony
Wejście w życie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj