Projekt planu

Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej

Nr planu
0152
Autor
Tomasz Sojak
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan w trakcie wyłożenia Uwagi do planu można zgłaszać do 2020-09-14
Data dyskusji publicznej 2020-08-18 godz.: 18:00
Procedura postępowania podczas dyskusji publicznych w związku z wirusem SARS-CoV-2
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1327/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1327/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2020-07-27 Szczegóły
Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2020-08-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2020-08-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2020-08-03 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj