Projekt planu

Grodzisko – Centrum Hewelianum

Nr planu
1191
Autor
Monika Rościszewska
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Odstąpienie od sporządzenia planu
Rysunek granic planu

Podczas wrześniowej sesji zadecydowanoo odstąpieniu od sporządzenia planu Grodzisko – Centrum Hewelianum, który obejmował: tereny dawnego Fortu Grodzisko, zabudowania historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała, dworzec autobusowy oraz zieleń pomiędzy ulicą 3 Maja a Al. Zwycięstwa. Projekt planu przewidywał umożliwienie dalszego rozwoju Centrum Hewelianum poprzez dopuszczenie funkcji usługowych w rewaloryzowanych i rekonstruowanych obiektach. Celem jego sporządzenia było również umożliwienie realizacji kolejki linowej na Górę Gradową oraz obiektów usługowych kształtujących zachodnią pierzeję ul. 3 Maja na terenie dworca autobusowego. Projekt planu otrzymał odmowną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator nie wyraził zgody na kolejkę linową oraz zakwestionował zapisy dotyczące dworca autobusowego. W kwietniu 2018 roku, po wcześniejszym zażaleniu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił negatywne postanowienie PWKZ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W maju 2018 roku PWKZ ponownie odmówił uzgodnienia projektu planu, dodatkowo kwestionując ustalenia dotyczące historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała. Dalsze procedowanie planu, z uwagi na brak możliwości uzyskania wymaganego ustawowo uzgodnienia, jest niecelowe. Zmiana planu miejscowego jest jednak niezbędna dla dalszego rozwoju Centrum Hewelianum, a także dla poprawy wizerunku okolic dworca autobusowego. W związku z tym Rada Miasta Gdańska podjęła  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia trzech odrębnych planów miejscowych, które będą dotyczyć tego terenu.  

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXI/574/16 z dnia 2016-03-31 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXI/574/16 z dnia 2016-03-31 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie
Wyłożenie
Uchwalony
Wejście w życie