Projekt planu

Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej

Nr planu
2721
Autor
Ewa Łopacka
Jednostka urbanistyczna
Matarnia - Złota Karczma
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVIII/1742/18 z dnia 2018-10-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVIII/1742/18 z dnia 2018-10-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-10-30 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-06-06 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-08-26 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-09-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-09-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-09-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-09-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-09-12 Czytaj [pdf]
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj