Projekt planu

Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej

Nr planu
1193
Autor
Dorota Korzeniowska
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXI/573/16 z dnia 2016-03-31 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXI/573/16 z dnia 2016-03-31 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-06-26 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-07-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-07-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-07-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-07-20 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-07-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-08-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-08-31
Uchwalony
Wejście w życie