Projekt planu

Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza

Nr planu
1756
Autor
Magdalena Kawka
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia X/233/15 z dnia 2015-05-28 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu X/233/15 z dnia 2015-05-28 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-07-23 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-08-21 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-08-23 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-10-04 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-10-04 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-12-24 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2020-01-22 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2020-01-28 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2020-03-04 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2020-03-04
Uchwalenie (Zrealizowany) Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj