Projekt planu

Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza

Nr planu
1756
Autor
Magdalena Kawka
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
Aktualny status Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia X/233/15 z dnia 2015-05-28 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu X/233/15 z dnia 2015-05-28 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-07-23 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-08-21 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-08-23 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-10-04 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-10-04 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-12-24 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2020-01-22 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2020-01-28 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj