Projekt planu

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego

Nr planu
0318
Autor
Milena Radziszewska
Jednostka urbanistyczna
Brzeźno
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
Aktualny status Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1562/18 z dnia 2018-06-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1562/18 z dnia 2018-06-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-07-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-06-06 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-10-09 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-10-15 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-11-20 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-11-20
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-11-22 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-11-29 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-11-29 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-11-29 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-12-04 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-12-04 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie (Zrealizowany) Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj