Projekt planu

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego

Nr planu
0318
Autor
Milena Radziszewska
Jednostka urbanistyczna
Brzeźno
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2019-11-13
Data dyskusji publicznej
2019-10-08 17:00
Rysunek granic planu

Projekt planu obejmuje tereny, które w większości są niezagospodarowane. W południowo-wschodnim krańcu mieści się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (wieża ciśnień). Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie zapisów, które pozwolą na zwiększenie możliwości inwestycyjnych terenów gminnych. Zamiary te są zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz, realizowaną poprzez intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli również na włączenie do obszarów inwestycyjnych terenów, które dotychczas były zarezerwowane na drogi. Celem sporządzenia planu jest także weryfikacja ustaleń dla strefy produkcyjno-usługowej. 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1562/18 z dnia 2018-06-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1562/18 z dnia 2018-06-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-07-11 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-06-06 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-10-09 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-10-15 Czytaj [pdf]
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj