Projekt planu

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej

Nr planu
0317
Autor
Milena Radziszewska
Jednostka urbanistyczna
Brzeźno
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1561/18 z dnia 2018-06-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1561/18 z dnia 2018-06-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-07-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-06-06 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj