Projekt planu

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II

Nr planu
1526
Autor
Piotr Rugień
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Błonia - Płonia
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Złóż wniosek do planu do 12-07-2022
Przejdź na pełny ekran gmgda.maps.arcgis.com

UZASADNIENIE


Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 1,83 ha, położony jest w południowej części dzielnicy Rudniki-Błonia, przy ulicy Tama Pędzichowska, w bezpośrednim sąsiedztwie GPZ Błonia. Teren wykazuje cechy nieużytku porolnego; grunty stanowią własność prywatną. Przez teren przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne od GPZ w kierunku wschodniej granicy miasta.
Obszar wskazany do objęcia planem znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Błonia Południe w mieście Gdańsku z 2005 roku, z ustaleniem przeznaczenia rolniczego.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU


Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia produkcyjno-usługowo-składowego, w tym dopuszczenia lokalizowania wolnostojących ogniw fotowoltaicznych oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.
Przedmiotowy teren stanowi enklawę między działką GPZ a terenami o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym z obowiązującego mpzp Błonia Południe. Wprowadzenie funkcji produkcyjno-usługowej umożliwi spójne zagospodarowanie funkcjonalne po północno-zachodniej stronie ulicy Tama Pędzichowska wypełniając lukę funkcjonalną między sąsiadującymi terenami; podniesie potencjał inwestycyjny terenu ograniczony przebiegiem linii energetycznych wysokich napięć i ich strefami ograniczeń.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia 26-05-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1258/22 z dnia 26-05-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 26-05-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-06-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj