Projekt planu

Barniewice rejon ulicy Mirandy

Nr planu
2163
Autor
Alicja Niżyńska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Złóż wniosek do planu do 29-03-2023
Przejdź na pełny ekran gmgda.maps.arcgis.com

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 2,9 ha, położony jest w Barniewicach w rejonie ulic Mirandy, Planetarnej i Andromedy.
Obecnie w obszarze tym znajdują się nieliczne budynki jednorodzinne usytuowane wzdłuż ulicy Andromedy, pozostały obszar jest niezainwestowany. Grunt w większości stanowi własność prywatną, kilka działek należy do Gminy Miasta Gdańska.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: południowo - zachodniego rejonu Barniewic z 2002 r. oraz Barniewice rejon ulicy Planetarnej z 2011 r. Ustalenia planów przewidują rozwój ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią wyznaczenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego dla realizacji celu publicznego − pod zieleń urządzoną − w obszarze znacznego deficytu ogólnodostępnych terenów zielonych. Poza tym  plan umożliwi ustalenie formalnego dostępu do drogi publicznej dla posesji przylegających do ulicy Mirandy i Planetarnej.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIX/1477/23 z dnia 09-02-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIX/1477/23 z dnia 09-02-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 09-02-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 28-02-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj