Projekt planu

Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy

Nr planu
2152
Autor
Danuta Giorewa-Brach
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia L/1483/18 z dnia 2018-03-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1483/18 z dnia 2018-03-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-04-10 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-11-19 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-12-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-12-05 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-01-29 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-01-29
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-02-20 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-03-21 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-03-22 Czytaj [pdf]
Uchwalony
Wejście w życie