Projekt planu

Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej

Nr planu
0857
Autor
Małgorzata Szypcio
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
Aktualny status Plan w trakcie wyłożenia Uwagi do planu można zgłaszać do 2020-02-14
Data dyskusji publicznej 2019-01-14 godz.: 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/1019/17 z dnia 2017-04-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/1019/17 z dnia 2017-04-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-05-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-12-24 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-01-17 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-01-28 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-03-07 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-03-07 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-12-24 Szczegóły
Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2020-01-02 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (W trakcie) Protokół z dyskusji publicznej - w przygotowaniu 2020-01-15
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2020-01-15 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj