Projekt planu

Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II

Nr planu
0859
Autor
Jarosław Wincek
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
Aktualny status Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1329/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1329/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-03-18 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-04-10 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-04-15 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-10-23 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-11-13 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-11-20 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-12-30 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-12-30
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj