Projekt planu

Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II

Nr planu
0859
Autor
Jarosław Wincek
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
Aktualny status Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1329/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1329/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-03-18 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-04-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-04-10 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-04-15 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-06-03 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-10-23 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-11-13 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-11-20 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-12-30 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-12-30
Uchwalenie (Zrealizowany) Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj