Projekt planu

Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Nr planu
0864
Autor
Milena Radziszewska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 8,2 ha, położony jest w dzielnicy Aniołki i obejmuje tereny leśne pomiędzy kompleksem zabudowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Mariana Smoluchowskiego, a terenami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki.

Obecnie na obszarze tym znajduje się ewidencyjny las, wraz z urządzonym wejściem oraz parkingiem od strony ul. Dębinki. W środkowej części terenu, od strony zabudowy UCK, znajduje się zbiornik wodny dawniej obsługujący szpital, a we wschodniej części – niewielki schron przeciwlotniczy.

Grunt w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, pozostała część to tereny Skarbu Państwa.

Na większości wskazanego do objęcia planem terenu nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jedynie w południowo-wschodnim fragmencie niewielki teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki w rejonie ulic Dębowej i Powstańców Warszawskich w mieście Gdańsku
(nr 0815) z 2003 roku, który dla tego obszaru ustala przeznaczenie leśne.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację celu publicznego – parku leśnego
w granicach całego obszaru.

Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli na realizację niezbędnego zaplecza dla rozwoju funkcji rekreacyjnej parku oraz zabezpieczenie funkcji zbiornika, przy jednoczesnej ochronie walorów przyrodniczych, poprzez ustanowienie odpowiednich zapisów planu.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVII/362/19 z dnia 2019-11-28 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVII/362/19 z dnia 2019-11-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj