Projekt planu

Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza, Macierzy Szkolnej i Krasnoludków

Nr planu
0265
Autor
Ewa Lichota
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 12,16 ha, zlokalizowany jest w centralnej części Oliwy Górnej przy ulicy Wita Stwosza, w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie w obszarze tym znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe „Polanki”, budynek dawnej stołówki Uniwersytetu Gdańskiego oraz ulica Tadeusza Czarnowskiego i części ulic: Macierzy Szkolnej, Władysława Paneckiego i Krasnoludków. Grunt stanowi własność Uniwersytetu Gdańskiego, Skarbu Państwa oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy. Grunty gminne zajmują zaledwie 6% całej powierzchni opracowania, z czego ponad połowa to drogi, pozostałe to działki.

Na wskazanym do objęcia planem terenie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie funkcji publicznej i wprowadzenie regulacji w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w celu umożliwienia realizacji zamierzeń inwestycyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Analiza wykazała, że nowy sposób zagospodarowania przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania jednego z większych obszarów w dzielnicy, ekstensywnie zagospodarowanego o dużym potencjale inwestycyjnym, doskonałej dostępności i atrakcyjności. Ponadto nowe funkcje związane z rozwojem szkolnictwa wyższego - umożliwiające tworzenie nowych wydziałów szkolących nowe kadry naukowe – pozwolą na rozwój oraz zwiększenie znaczenia centrum nauki rozwijającego się w ramach kampusu uniwersyteckiego istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie. Wzmocnienie potencjału naukowego mieści się również w polityce rozwojowej Gdańska, przyjętej dla terenów w granicach Centralnego Pasma Usługowego.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLIV/1212/17 z dnia 26-10-2017 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLIV/1212/17 z dnia 26-10-2017 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 07-11-2017 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj