Projekt planu

Oliwa Górna - rejon ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego

Nr planu
0277
Autor
Julia Raźniewska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 0,9 ha, położony jest w dzielnicy Oliwa; od zachodu graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, od północy z ul. Tatrzańską, od wschodu z ul. Czyżewskiego, od południa z terenem szkoły oraz zabudowy mieszkaniowej.
Obecnie w obszarze tym znajdują się nieurządzony parking, teren zieleni nieurządzonej oraz odcinek ulicy Czyżewskiego. Grunt w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz na fragmencie Skarbu Państwa.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie z 2006 roku, który ustala przeznaczenie obsługi transportu drogowego - parking oraz ulicę lokalną.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację funkcji społecznych takich jak oświata, co jest zgodne z polityką miasta.
Zmiana przeznaczenia części tego terenu wzmocni potencjał funkcjonalno-użytkowy, umożliwiając m.in. poprawię standardu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 23, a także ureguluje zakres pasa drogowego ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIX/1482/23 z dnia 09-02-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIX/1482/23 z dnia 09-02-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 09-02-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 28-02-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 12-06-2024 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj