Projekt planu

Lipce - rejon przystanku zintegrowanego

Nr planu
1621
Autor
Tomasz Lewandowski
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Orunia - Olszynka
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 20,2 ha, położony jest w dzielnicy Lipce - w rejonie przystanku kolejowego Gdańsk Lipce. Od północy i wschodu graniczy z terenami ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od zachodu z ulicą Trakt Św. Wojciecha, od południa z Obwodnicą Południową.
Obecnie obszar ten jest częściowo zainwestowany i ma charakter usługowo-mieszkaniowy. W granicach przystąpienia – wzdłuż ulicy Niegowskiej, zlokalizowane są przedsiębiorstwa motoryzacyjne zajmujące się głównie wymianą szyb samochodowych.
W centralnej części obszaru przebiega linia kolejowa oraz zlokalizowany jest przystanek kolejowy Gdańsk Lipce, w sąsiedztwie którego znajduje się dawny budynek dworca. W tym rejonie funkcjonuje obecnie przejazd drogowo-kolejowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ponadto znaczną część terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz nieużytki.
Grunt stanowi w większości własność prywatną. Własność Gminy Miasta Gdańska stanowią odcinki ulic Niegowskiej, Lipce i Zawiejskiej oraz kilka niezabudowanych działek na obrzeżach obszaru przystąpienia, a także jeden budynek mieszkalny przy ulicy Trakt Św. Wojciecha.
Na wskazanym do objęcia planem terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w tym ustalenie rezerwy terenowej pod lokalizację przystanku zintegrowanego (kolej, parkingi), w rejonie istniejącego przystanku kolejowego Gdańsk Lipce, wraz z niezbędnym układem drogowym. Ww. funkcja jest zgodna z polityką Miasta zawartą w Studium dotyczącą wzrostu roli, sprawności transportu zbiorowego i integracji systemów transportowych.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIV/1359/22 z dnia 29-09-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIV/1359/22 z dnia 29-09-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 29-09-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-10-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj