Projekt planu

Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej II

Nr planu
2725
Autor
Alicja Niżyńska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Klukowo - Rębiechowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 24,93 ha, położony jest w jednostce Firoga w rejonie ulic Słowackiego, Wiłkomirskiego oraz Radiowej.
Obecnie obszar jest w większości niezabudowany, z enklawą zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej, a także fragmentem nieczynnej linii kolejowej nr 235 Kokoszki-Osowa. Grunt w większości stanowi własność prywatną, pozostałe grunty są własnością Skarbu Państwa, województwa oraz Gminy Miasta Gdańska.
Wskazany do objęcia planem teren prawie w całości znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Słowackiego i Radiowej w mieście Gdańsku z 2004 roku (nr 2709). Zgodnie z ustaleniami planu większość terenów przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową, a część północna pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną. Na terenie nieczynnej linii kolejowej oraz na fragmencie obszaru w rejonie skrzyżowania ulic Radiowej i Radarowej nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią dalszy rozwój obszaru tzw. Doliny Krzemowej w zakresie funkcji usługowych i produkcji wysokich technologii. Założeniem planu jest intensyfikacja parametrów urbanistycznych projektowanej zabudowy w strefie produkcyjno-usługowej oraz doprecyzowanie sposobu zagospodarowania działek własności Gminy Miasta Gdańska.
Plan umożliwi również realizację celu publicznego, polegającego na ustaleniu ciągu pieszo-rowerowego w miejscu odcinka nieczynnej linii kolejowej przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy planu.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIV/1356/22 z dnia 29-09-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIV/1356/22 z dnia 29-09-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 29-09-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-10-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj