Projekt planu

Aniołki rejon Opery Bałtyckiej

Nr planu
0863
Autor
Małgorzata Szypcio
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,65 ha, położony jest w dzielnicy Aniołki w rejonie skrzyżowania alei Hallera i alei Zwycięstwa. Obejmuje teren od zaplecza pasażu usługowego w rejonie stacji SKM Gdańsk Politechnika do terenu Opery Bałtyckiej wraz z fragmentem ulicy Towarowej.

Obecnie część obszaru pomiędzy ulicą Towarową a terenami kolejowymi jest niezabudowana i niezagospodarowana. Natomiast po południowej stronie ulicy Towarowej zlokalizowany jest budynek Opery Bałtyckiej.

Działka niezabudowana i działki drogowe należą do Gminy Miasta Gdańska, natomiast działki, na których obecnie zlokalizowana jest Opera Bałtycka stanowią własność Województwa Pomorskiego, jedna działka, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa należy do Skarbu Państwa.

Na terenie wskazanym do objęcia planem obowiązują obecnie dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: dla części terenu na północ od ul. Towarowej to rejon przystanku SKM Gdańsk - Politechnika w mieście Gdańsku (nr ewidencyjny planu 0823) z 2004 roku, natomiast dla części terenu po południowej stronie ul. Towarowej obowiązuje zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Wrzeszcz – rejon Akademii Medycznej, obejmującego teren zawarty między Aleją Zwycięstwa, ulicami: Towarową i Hallera oraz projektowaną trasą Nową Politechniczną (nr ewidencyjny planu 0803) z 1996 roku.

Ustalenia obowiązujących planów to przede wszystkim funkcja usługowa (U33) z szerokim wachlarzem dopuszczonej zabudowy m.in. administracji publicznej, usług kultury, zdrowia i opieki społecznej, usług nauki, gastronomii, z wyłączeniem usług rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw i warsztatów samochodowych. Dla ulicy Towarowej plan ustala klasę drogi zbiorczej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią rozbudowę lub przebudowę budynku Opery Bałtyckiej, jako inwestycji celu publicznego. Zmiany wymagają również ustalenia dotyczące obsługi transportowej i warunków parkingowych w celu dostosowania ich do zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVII/363/19 z dnia 28-11-2019 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVII/363/19 z dnia 28-11-2019 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 11-12-2019 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj