Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska 2010-2013
Zmiany w przestrzeni

Dokument jest przeglądem działań i rezultatów w gospodarce przestrzennej miasta. Analiza obejmuje okres poprzedniej kadencji.

Poradnik projektowania uniwersalnego. Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku
Przestrzenie publiczne

Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do budynków i przestrzeni publicznych w Gdańsku to główny cel Poradnika projektowania uniwersalnego.

Strona 2 z 2