Pierwsza część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Obszary objęte GPR, czyli Biskupia Górka/Stary Chełm; Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia, wymagają interwencji i przemian mających na celu poprawę życia mieszkańców. Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało opracowane w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych i skoordynowania działań na ich rzecz oraz z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji oraz ułatwić wybór lokalizacji projektów.

Warto zaznaczyć, że GPL łączy liczne opracowania dotyczące przestrzeni publicznych sporządzone w Biurze Rozwoju Gdańska w latach 2011 – 2015. Są to m.in. studia dzielnicowe czy Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych (SOPP). Nawiązuje również do opracowań zewnętrznych, takich jak społeczna strategia „Quo Vadis, Gdańsku” (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych/Politechnika Gdańska/Sopocka Szkoła Wyższa 2015).