Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych
Przestrzenie publiczne

Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych sporządzone zostało na wniosek Rady Dzielnicy Kokoszki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wykorzystując fakt, iż wiele terenów, w tym gminnych, jest jeszcze niezagospodarowanych, podjęła inicjatywę urządzenia takich miejsc na terenie swojej działalności. Realizacja zamierzeń wiązałaby się z konsultacjami społecznymi, opracowaniem zakresu urządzenia wskazanych miejsc i pozyskaniem odpowiednich funduszy (np. Budżet Obywatelski).

Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)
Przestrzenie publiczne

Gdańskie ulice będą projektowane zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Dokument został przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska 18 grudnia 2020 roku.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap II – obszary zdegradowane
Przestrzenie publiczne

Druga część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I - obszary rewitalizacji
Przestrzenie publiczne

Pierwsza część studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zawiera wytyczne projektowe oraz wspólną wizję, zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, wypracowanych przy udziale mieszkańców.

SOPP - Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych
Przestrzenie publiczne

Przedstawione Studium jest wynikiem prac nad metodologią przestrzeni publicznych, które zakończyły się opracowaniem systemu przestrzeni publicznych Gdańska w 2012 r.. W opracowaniu z 2012 r. w ramach aneksu 4 pokazujemy zbiór ważnych przestrzeni publicznych Gdańska, tworzących określony system. Jego elementy nie zawsze są pozytywnie zweryfikowane na etapie badań nad strukturą.