Wszystkie dyskusje publiczne w Biurze Rozwoju Gdańska będą przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość w związku z sytuacją wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 Wszelkie informacje oraz instrukcja dołączenia do zdalnej dyskusji publicznej, dostępne są poniżej.

Procedura postępowania podczas dyskusji publicznych w związku z wirusem SARS-CoV-2