Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowanie określa kolejność realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych.

 

 Więcej na ten temat tutaj.

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
25-08-2011Uchwała Nr XVI/254/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku.
Pobierz [pdf]
25-08-2011Załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku - część 1.
Pobierz [pdf]
25-08-2011Załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku - część 2.
Pobierz [pdf]
07-12-2016Uchwała nr XXXI/856/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
07-12-2016Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/856/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
07-12-2016Uchwała nr XXXI/857/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia aneksu do aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
07-12-2016Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/857/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia aneksu do aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]