Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 17 maja 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 15 maja 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 22 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 15 maja 2023

Prezydent Miasta Gdańska

zaprasza do zapoznania się z opracowaniem

„Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0”

Grafika symboliczna.
Rewitalizacja 12 maja 2023

Informujemy o wynikach procedury konkursowej ogłoszonej Zarządzeniem PMG nr 818/23, zgodnie z załączonym raportem z oceny merytorycznej.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Wynik naboru na stanowisko w BRG 12 maja 2023

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od asystenta / starszego asystenta do projektanta / starszego ds. opracowań środowiskowych w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24 został nierozstrzygnięty, w związku z niespełnieniem wymagań niezbędnych przez kandydatów.

Grupa osób stoi na osiedlowej uliczce; w tle domy jednorodzinne.
Rewitalizacja 11 maja 2023

O tym, co zaproponowali gdańszczanie w ramach rewitalizacji tej części miasta, rozmawiano podczas ponad 2-godzinnego spaceru po Biskupiej Górce i Chełmie, którego trasę wytyczono właśnie na podstawie ich propozycji. To był bardzo intensywny spacer, często "pod górkę", wśród licznych drzew, zabytków, ale i popularnych wśród mieszkańców tras, z których korzystają na co dzień. Rozpoczęły się bowiem przygotowania do kolejnego etapu rewitalizacji gdańskich dzielnic.

Ulica z budynkami po prawej i lewej stronie; przy budynku z prawej strony stoją rusztowania.
Rewitalizacja 9 maja 2023

Przyjdźcie w środę na specjalny, 2 - godzinny spacer z udziałem pracowników Biura Rozwoju Gdańska i zastępcy prezydent Gdańska Piotra Grzelaka. Zaproponujcie miejsca, zgłoście problemy, negatywne zjawiska, nad którymi warto pochylić się w ramach rewitalizacji. Początek o godz. 17.

Grupa kilkunastu osób stojąca na chodniku. W tle ulica oraz budynki z czerwonej cegły.
Rewitalizacja 5 maja 2023

Remonty bądź wyburzenia niektórych kamienic, nowe połączenia drogowe pomiędzy Dolnym Miastem a Olszynką, nowe drogi rowerowe i remonty ulic. Mieszkańcy Śródmieścia, ale też i innych dzielnic Gdańska, zgłosili swoje propozycje inwestycji w ramach kolejnego etapu rewitalizacji Dolnego Miasta, do którego właśnie trwają przygotowania. W czwartek, 4 maja, zorganizowano spacer badawczy po ulicach tej części Gdańska.

Grafika symboliczna; dokumenty ułożone jedne na drugich.
Rewitalizacja 5 maja 2023

W załączonych dokumentach znajduje się protokół z wynikami oceny formalnej przeprowadzonej w ramach konkursu. Wszystkie oferty otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej, nie podlegają uzupełnieniom i zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Strona 2 z 98