Cztery plany miejscowe i nowy użytek ekologiczny
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 listopada 2021

Radni miejscy, podczas XLII sesji RMG, podjęli m.in. cztery uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym. Ustanowiono także formę ochrony przyrody – użytek ekologiczny „Staw Martynka” w Kokoszkach.

Jelitkowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 19 listopada 2021

18 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 13 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wynik naboru: specjalista w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 19 listopada 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 17 listopada 2021

16 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem. Spotkanie, w którym wzięło udział 7 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wypełnij ankietę i weź udział w warsztatach poświęconych zmianie Strategii Rozwoju Miasta
Inne 16 listopada 2021

Jakim miastem będzie Gdańsk? Co jest dla Was najważniejsze? Zapraszam Państwa do wyrażenia swojej opinii dotyczącej najważniejszych aspektów naszego rozwoju do 2030 roku. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie kilka minut. Wyniki wskażą nam, jakiego miasta gdańszczanki i gdańszczanie oczekują.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu od 15 listopada 2021
Wyłożenia 15 listopada 2021

Od 15 listopada do 13 grudnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Jelitkowie i Pieckach Migowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Poradnik projektowania uniwersalnego. Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku
Inne 10 listopada 2021

Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do budynków i przestrzeni publicznych w Gdańsku to główny cel Poradnika projektowania uniwersalnego.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 listopada 2021

9 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II. Spotkanie, w którym wzięło udział 5 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Letnica, Górki Zachodnie, Przymorze, Żabianka
Obwieszczenia 10 listopada 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Strona 2 z 79