Wyłożenie projektu planu od 1 kwietnia 2021 roku
Wyłożenia 01 kwietnia 2021

Od 1 do 30 kwietnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Zeusa i Afrodyty. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt Rewitalizacji Nowego Portu bez zagospodarowania parku na Szańcu Zachodnim
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 30 marca 2021

Władze miasta wystąpiły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o zgodę na zmniejszenie zakresu projektu rewitalizacji obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Rezygnacja objęłaby zadanie, pn. „zagospodarowanie parku na Szańcu Zachodnim wzdłuż Nabrzeży Martwej Wisły”.

XXXIV Sesja Rady Miasta Gdańska. Plan dla Klukowa-Rębiechowa
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 marca 2021

25 marca, podczas XXXIV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie projektu planu od 1 do 30 kwietnia 2021 roku
Obwieszczenia 25 marca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 01 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Od 22 marca zamknięcie ul. Wierzbowej. Remont jest elementem programu rewitalizacji
Rewitalizacja 19 marca 2021

Od poniedziałku, 22 marca ul. Wierzbowa zostanie zamknięta na całej długości. Dojście do posesji będzie zapewnione. Objazdy prowadzone będą ul. Zieloną i ul. Przyokopową.  Remont drogi jest elementem programu rewitalizacji.

Wyłożenie projektów planów od 15 marca
Wyłożenia 15 marca 2021

Od 15 marca do 13 kwietnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Śródmieściu oraz Rudnikach. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zakoniczyn. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 12 marca 2021

11 marca 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania  Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja, w której wzięło udział 7 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Wrzeszcz Górny, Jelitkowo
Obwieszczenia 10 marca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wyłożenie projektów planów od 15 marca do 13 kwietnia 2021 roku
Obwieszczenia 08 marca 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 15 marca 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r.

Strona 10 z 79