Mieszkańcy Nowego Portu chcą rewitalizacji dzielnicy
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 10 czerwca 2021

Zdecydowana większość mieszkańców Nowego Portu akceptuje plany Biura Rozwoju Gdańska dotyczące dalszej rewitalizacji dzielnicy w zakresie przedstawionym respondentom w trakcie sondażu przeprowadzonego w maju 2021 roku przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyspa Sobieszewska – po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 czerwca 2021

8 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Wyspa Sobieszewska - centrum Świbna II. Dyskusja, w której wzięły udział dwie osoby, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP: Orunia, Kokoszki, Ujścisko, Jasień
Obwieszczenia 09 czerwca 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wyłożenie projektów planów od 14 czerwca do 12 lipca 2021 roku
Obwieszczenia 07 czerwca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 14 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Nowy Port – po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 02 czerwca 2021

1 czerwca 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port. Dyskusja przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 31 maja
Wyłożenia 31 maja 2021

Od 31 maja do 29 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący Polskiego Haka. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Cztery przystąpienia i jedno uchwalenie na Sesji
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 maja 2021

Radni miejscy podczas XXXVI sesji RMG podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden plan uchwalono, zapoczątkowano prace nad czterema.

Poradnik projektowania uniwersalnego - udostępnienie do publicznego wglądu od 31 maja
Obwieszczenia 27 maja 2021

Prezydent Miasta Gdańsk zaprasza

do zapoznania się z „Poradnikiem projektowania uniwersalnego -  szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”.

Wyłożenie projektu planu od 31 maja do 29 czerwca 2021 roku
Obwieszczenia 24 maja 2021

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 31 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.

Strona 8 z 79