Wyłożenie projektu planu od 6 lutego do 6 marca 2023 roku
Obwieszczenia 30 stycznia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 6 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Trwa rewitalizacja Dolnego Miasta. Czas na uporządkowanie terenów opływu Motławy
Rewitalizacja 25 stycznia 2023

Wyremontowany bulwar spacerowy, do tego nowe stylizowane oświetlenie, ławki i nie tylko. Za kilka miesięcy zmieni się oblicze zabytkowych bastionów, które zbudowano nad Motławą, a także zielonych terenów wokół nich. Zobaczcie, co obecnie dzieje się w ramach rewitalizacji na Dolnym Mieście.

Na razie zniknęła stara nawierzchnia. Remont ulic na Biskupiej Górce z lotu ptaka
Biskupia Górka / Stary Chełm 23 stycznia 2023

Na Biskupiej Górce trwa gruntowny remont czterech ulic. Prowadzony jest w ramach programu rewitalizacyjnego. Na razie zniknęła stara nawierzchnia, ale już niebawem ulice zaczną odzyskiwać dawny blask. Postanowiliśmy wybrać się w tę część miasta z dronem. Oto, co udało nam się uwiecznić.

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie nowych granic obszaru objętego rewitalizacją w Gdańsku
Rewitalizacja 16 stycznia 2023

Od 23 listopada do 23 grudnia 2022 roku Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadzało powtórne konsultacje społeczne związane z projektem zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2018 roku. Ponowienie czynności było konieczne ze względu na uwagi otrzymane na przełomie kwietnia i maja 2022 roku.

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Jezdnia i chodnik ul. Górka jak nowe, trwają prace na ul. Zaroślak
Biskupia Górka / Stary Chełm 16 stycznia 2023

W tej części Śródmieścia na dobre ruszyła planowana od kilku lat rewitalizacja. Intensywne roboty prowadzone są obecnie na ul. Zaroślak. Po ich zakończeniu na ulicy będzie ładniej, wygodniej i bezpieczniej. Przypominamy, że 12 stycznia mieszkańcy Biskupiej Górki mogą skorzystać z punktu informacyjnego, który zorganizowany zostanie przy ul. Biskupiej 4. Dyżurować będą tam m.in. przedstawiciele DRMG, BRG i Gdańskich Nieruchomości.

Oliwa Górna. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 16 stycznia 2023

12 stycznia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej. Spotkanie, w którym wzięły udział cztery osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Nowa ortofotomapa, zdjęcia ukośne, skaning laserowy oraz model miasta 3D
Inne 12 stycznia 2023

Blisko 143 tys. zdjęć pionowych i ukośnych – tyle zostało wykonanych z powietrza. Pomiary geodezyjne w różnych punktach miasta oraz zdjęcia Śródmieścia Gdańska w celu wykonania zdjęć typu Street View. W 2022 roku, na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska, uaktualnione zostały narzędzia służące wielu miejskim jednostkom, a także mieszkańcom miasta.

Komitet Rewitalizacji - kadencja 2023-2028
Rewitalizacja 5 stycznia 2023

27 grudnia Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powołała członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

Gdańska Polityka Wodna na łamach Pomorskiego Inżyniera
Gdańska Polityka Wodna 3 stycznia 2023

Gdańsk, choć kojarzy się głównie z nadmorskim położeniem, posiada jedną z najbogatszych sieci wodnych w Polsce. Wyjątkowa rola wody oraz możliwości zagospodarowania terenów nadwodnych zostały szczegółowo przedstawione w stworzonym przez BRG strategicznym opracowaniu Gdańska Polityka Wodna. O samym dokumencie i jego poszczególnych częściach można więcej przeczytać w kilku ostatnich numerach kwartalnika Pomorski Inżynier wydawanego przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Strona 7 z 98