Zaspa-Młyniec. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 12 sierpnia 2021

11 sierpnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu  Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Spotkanie, w którym wzięło udział 61 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 9 sierpnia
Wyłożenia 06 sierpnia 2021

Od 9 sierpnia do 6 września 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Brzeźnie oraz linii elektroenergetycznej planowanej w rejonie obwodnicy południowej Gdańska. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 9 sierpnia do 6 września 2021 roku
Obwieszczenia 01 sierpnia 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 9 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r.

Wyłożenie projektu planu od 19 lipca 2021 roku
Wyłożenia 19 lipca 2021

Od 19 lipca do 16 sierpnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Śródmieście. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 16 lipca 2021

15 lipca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała. Spotkanie, w którym wzięło udział 5 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Osowa. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 15 lipca 2021

14 lipca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca. Spotkanie, w którym wzięły udział 54 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Łostowice. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 12 lipca 2021

7 lipca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32. Spotkanie, w którym wzięła udział 1 osoba, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 19 lipca do 16 sierpnia 2021 roku
Obwieszczenia 12 lipca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 19 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

Ujeścisko. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 08 lipca 2021

6 lipca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich. Spotkanie, w którym wzięło udział 18 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 6 z 79