Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Osowa, Rudniki, Orunia, Oliwa, Ujeścisko
Obwieszczenia 28 lutego 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 16 lutego 2023

15 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Wyłożenia 13 lutego 2023

Od 13 lutego do 13 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Letnicy i Piekliska. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Sześć osób stoi przed drzwiami ceglanego budynku. Nad drzwiami przeszklony portal.
Rewitalizacja 10 lutego 2023

9 lutego w Gdańsku gościła unijna komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira. Pretekstem do wizyty było przyjęcie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. To kolejne wsparcie finansowe naszego regionu w realizacji wielu projektów – nie tylko w Gdańsku, ale i w innych miejscowościach na terenie województwa pomorskiego.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów.
Sesja Rady Miasta Gdańska 9 lutego 2023

Podczas LIX sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do prac nad ośmioma kolejnymi. Ponadto głosowaniu została poddana uchwała dotycząca wyznaczenia nowych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Wyłożenia 6 lutego 2023

Od 6 lutego do 6 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Osowej. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 13 lutego do 13 marca 2023 roku
Obwieszczenia 6 lutego 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Grafika zachęcająca do zgłaszania projektów.
Inne 3 lutego 2023

Budowa drogi rowerowej, placu zabaw, ogrodu deszczowego, a może plenerowe spektakle dla dzieci lub zajęcia dla seniorów? Mieszkańcy po raz kolejny zdecydują, na co przeznaczyć część środków z miejskiego budżetu. Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”. Swoje propozycje mogą zgłaszać także dzieci i młodzież!

Zdjęcie grupowe członków komitetu.
Rewitalizacja 31 stycznia 2023

Komitet Rewitalizacji w nowym składzie spotkał się po raz pierwszy. Posiedzenie, które odbyło się 30 stycznia 2023 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, otworzył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji oraz przewodniczący komitetu.

Strona 6 z 98