Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Wyłożenia 17 kwietnia 2023

Od 17 kwietnia do 17 maja 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Kiełpinie Górnym, Śródmieściu, na Żabiance oraz we Wrzeszczu Dolnym. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Grafika symboliczna.
Rewitalizacja 13 kwietnia 2023

W wyniku zakończonej procedury zapytania ofertowego na „Sporządzenie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska” została wybrana oferta firmy Instytut Rozwoju Miast i Regionów (NIP: 677-22-01-345, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków). 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Wynik naboru na stanowisko w BRG 12 kwietnia 2023

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko starszego projektanta wybrana została p. Katarzyna Sudnik zamieszkała w Gdańsku.

Odstąpienie od sporządzania planów
Obwieszczenia 12 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie projektów planów od 17 kwietnia do 17 maja 2023 roku
Obwieszczenia 7 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 17 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Zdjęcie symboliczne; człowiek trzyma białą kartkę.
Rewitalizacja 6 kwietnia 2023

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańsk. Jego zadaniem jest wsparcie działań społecznych oraz utrzymanie trwałości zakończonych działań w podobszarah objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Grafika symboliczna.
Rewitalizacja 5 kwietnia 2023

30 marca 2023 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć, odpowiadających na potrzeby mieszkańców. W najbliższym czasie odbędzie się szereg działań konsultacyjnych, np. spacery badawcze i warsztaty z mieszkańcami.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Wyłożenia 31 marca 2023

Od 3 kwietnia do 5 maja 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych na Błoniach, w Górkach Zachodnich oraz Szadółkach. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektów planów.
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 marca 2023

30 marca, podczas LX sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. szesnaście uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną dotyczącą zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Jeden plan uchwalono, do trzynastu przystąpiono, odstąpiono natomiast od opracowywania dwóch planów miejscowych.

Strona 4 z 98