Wyłożenie projektów planów od 9 listopada
Wyłożenia 09 listopada 2020

Od 9 listopada do 8 grudnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wynik naboru: asystent w zespole specjalistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 03 listopada 2020

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wyłożenie projektów planów od 9 listopada do 8 grudnia 2020 roku
Obwieszczenia 02 listopada 2020

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 09 listopada 2020 r. do 08 grudnia 2020 r.

Trzy nowe plany miejscowe oraz regulamin wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 października 2020

Podczas XXIX sesji Rady Miasta Gdańska przegłosowano m. in. cztery uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jedną w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jedną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dwie – przystąpień.

Co nowego w projekcie Gdańskie Przestrzenie Lokalne?
Gdańskie Przestrzenie Lokalne 26 października 2020

Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało wytyczne urbanistyczne do projektów zagospodarowania dziesięciu terenów  w lokalizacjach wskazanych w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Można je zobaczyć na interaktywnej mapie.

Na obrazku biały budynek (widoczne dwie ściany zewnętrzne) z kilkunastoma oknami. Na ścianie niebieska tablica z nazwą ulicy i numerem (Królikarnia 13). Przy budynku chodnik i asfaltowa droga. W tle po lewej fragment budynku mieszkalnego, po prawej drzewa.
Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 22 października 2020

Dolne Miasto zyska nową przestrzeń na działania społeczne. Gruntowny remont budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Królikarnia 13 zostały ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji. Prace zakończą się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku.

Na zdjęciu budynek, w którym funkcjonuje Klub Aktywnego Mieszkańca w Nowym Porcie. Przed budynkiem stoi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 19 października 2020

Nowy Port zyskał nową przestrzeń na działania społeczne. Klub Aktywnego Mieszkańca to miejsce, gdzie prowadzone będą m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia czy konsultacje dla rodziców.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Osowa, Oliwa, Św. Wojciech
Obwieszczenia 02 października 2020

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

XXVIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 września 2020

Radni miejscy podczas XXVIII sesji RMG podjęli m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace na trzema.

Strona 3 z 68