Wyłożenie projektu planu od 15 listopada do 13 grudnia 2021 roku
Obwieszczenia 08 listopada 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wynik naboru: sekretarka
Wynik naboru na stanowisko w BRG 02 listopada 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wyłożenie projektów planów od 2 listopada
Wyłożenia 02 listopada 2021

Od 2 listopada do 1 grudnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Stogach i w Jelitkowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

GAPS – sztuka w przestrzeni publicznej miasta Gdańska
Inne 29 października 2021

Projekt GAPS – Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka – zajmuje się sztuką w przestrzeni publicznej miasta Gdańska. Na stronie projektu, gaps.gda.pl, znajduje się mapa z obiektami artystycznymi ulokowanymi w Gdańsku.

Cztery nowe plany miejscowe
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 października 2021

Radni miejscy podczas XLI sesji RMG podjęli m.in. cztery uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 27 października 2021

25 października 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza. Spotkanie, w którym wzięły udział 4 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 2 listopada do 1 grudnia
Obwieszczenia 26 października 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 listopada 2021 r. do 1 grudnia 2021 r.

Brzeźno. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 22 października 2021

21 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków. Spotkanie, w którym wzięły udział 3 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wynik naboru: asystent/projektant w Zespole Transportu
Wynik naboru na stanowisko w BRG 21 października 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 3 z 79