W związku z planowanymi na wrzesień spotkaniami informacyjnymi  Biura Rozwoju Gdańska oraz Rad Dzielnic z mieszkańcami zainteresowanymi przebiegiem Zielonego Bulwaru, udostępniamy dodatkowe materiały pomocne w zobrazowaniu planowanego przebiegu tej inwestycji czyli odwzorowanie rezerwy terenowej z planów miejscowych na zdjęciu lotniczym.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami znajdującymi się na naszej stronie internetowej, które przybliżą Państwu planowany przebieg trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem – Zielony Bulwar.

Przedstawione na animacji linie rezerwy terenowej nie są jednoznaczne z projektem drogowym Zielonego Bulwaru, rezerwują jedynie korytarz w którym powstanie planowana inwestycja na podstawie szczegółowego projektu budowlanego oczywiście po uzyskaniu pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Obecnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pracuje nad zamówieniem publicznym w celu wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całej trasy komunikacyjnej. Prognozuje się, że raport oddziaływania na środowisko będzie gotowy do końca 2017 roku.