1. Po co Gdańskowi Zielony Bulwar ?

Zielony Bulwar wraz z tunelem pod Pachołkiem, Nową Spacerową i Nową Kielnieńską to ważny element systemu transportowego Gdańska.

Dzięki realizacji tego połączenia codzienne podróże mieszkańców m.in. Osowy, Oliwy i ponad 160 tys. mieszkańców całego dolnego tarasu staną się łatwiejsze. Obszary koncentracji miejsc pracy w Oliwie, we Wrzeszczu, Śródmieściu, a także w dynamicznie rozwijającym się obszarze portu, staną się bardziej dostępne i lepiej skomunikowane.

 2. Jak ma wyglądać Zielony Bulwar ?

Wiele z osób biorących udział w dyskusji na temat Zielonego Bulwaru zastanawia się jak ma wyglądać ta ulica. Wśród wielu uczestników panuje niesłuszne przekonanie o jej antymiejskim charakterze. Tymczasem ulica ta ma stanowić atrakcyjną przestrzeń publiczną, wyposażoną w szerokie chodniki, trasę rowerową, szpalery drzew i elementy małej architektury. Sama ulica będzie projektowana w przekroju jednojezdniowym po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, czyli takim jaki obecnie ma ul. Czarny Dwór. Dodatkowo na fragmencie jej przebiegu tj. od skrzyżowania z al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża zostanie zrealizowana trasa tramwajowa.

3. Czy nowa droga odetnie mieszkańców od terenów rekreacyjnych ?

Wśród wielu mieszkańców Przymorza, Zaspy i Żabianki zrodziła się obawa, że nowa droga odetnie ich od terenów rekreacyjnych m.in. parku Reagana. Należy podkreślić, że ciągi piesze łączące obecnie park z terenami mieszkaniowymi zostaną zachowane. Przejścia piesze będą usytuowane w poziomie jezdni, w ich miejscu zostanie wykonana sygnalizacja świetlna, tak by przekraczanie ulicy było bezpieczne i komfortowe. Planowane zagospodarowanie Zielonego Bulwaru, tj. szerokie chodniki, szpalery zieleni mające wpływ na poprawę zagospodarowania styku terenów zielonych z terenami osiedli mieszkaniowych.

4. Co zyskają mieszkańcy Oliwy na nowym połączeniu ?

Obecnie obszar Oliwy zdominowany jest przez ruch samochodowy, co negatywnie odbija się na życiu mieszkańców dzielnicy. Realizacja Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem jest szansą na ograniczenie ruchu w tej dzielnicy. Po jego realizacji będą możliwe działania mające na celu uspokojenie ruchu oraz poprawę estetyki poszczególnych ulic w taki sposób, aby ta niezwykle urokliwa dzielnica odzyskała dawną świetność.