Pierwsze z trzech seminariów przewidzianych dla mieszkańców dot. Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w ramach prac nad Studium za nami.
Seminaria 19 stycznia 2016

W ramach prac nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało w czwartek 14 stycznia pierwsze z trzech Seminariów przewidzianych dla mieszkańców. Spotkanie dotyczyło Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Jesienny cykl prac z radami dzielnic nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zakończony
Spotkania z RD i SM 08 grudnia 2015

Ostatnim elementem działań partycypacyjnych w roku 2015 były spotkania z radami dzielnic. Celem spotkań było wsparcie warsztatowe w formułowaniu wniosków do nowego Studium.

Raporty z partycypacji 2015
Partycypacja 03 grudnia 2015
Jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska? Piąte warsztaty eksperckie w ramach SUiKZ
Warsztaty eksperckie 02 listopada 2015

W piątek odbyły się ostatnie piąte warsztaty eksperckie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Tematem przewodnim warsztatów było JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY GDAŃSKA?

IV warsztaty dot. studium POLICENTRYCZNOŚĆ GDAŃSKA
Warsztaty eksperckie 20 października 2015

16 października 2015 odbyły się 4 z kolei warsztaty w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Tematem przewodnim była „Policentryczność Gdańsk”. Tym razem panelistami byli: dr Anna Golędzinowska, dr Danuta Kochanowska, dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek oraz arch. Marcin Woyciechowski. Gościem specjalnym warsztatów był minister Paweł Orłowski z Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju.

Strona 6 z 9