Seminaria 19 stycznia 2016

W ramach prac nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało w czwartek 14 stycznia pierwsze z trzech Seminariów przewidzianych dla mieszkańców. Spotkanie dotyczyło Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Spotkania z RD i SM 08 grudnia 2015

Ostatnim elementem działań partycypacyjnych w roku 2015 były spotkania z radami dzielnic. Celem spotkań było wsparcie warsztatowe w formułowaniu wniosków do nowego Studium.

Partycypacja 03 grudnia 2015
Warsztaty eksperckie 02 listopada 2015

W piątek odbyły się ostatnie piąte warsztaty eksperckie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Tematem przewodnim warsztatów było JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY GDAŃSKA?

Warsztaty eksperckie 20 października 2015

16 października 2015 odbyły się 4 z kolei warsztaty w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Tematem przewodnim była „Policentryczność Gdańsk”. Tym razem panelistami byli: dr Anna Golędzinowska, dr Danuta Kochanowska, dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek oraz arch. Marcin Woyciechowski. Gościem specjalnym warsztatów był minister Paweł Orłowski z Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju.

Strona 6 z 9