27 października 2016 roku odbyły się warsztaty urbanistyczne pt. „Krajobraz i tożsamość”. Było to już trzecie z cyklu spotkań organizowanych w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

W warsztatach udział wzięli m.in. przedstawiciele Rad Dzielnic i organizacji pozarządowych oraz inne osoby zaangażowane w prace nad projektem Studium. W czasie spotkania, Maria-Magdalena Koprowska, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Port w Biurze Rozwoju Gdańska, przedstawiła zagadnienia związane z tożsamością miasta oraz jego krajobrazem, które tworzą jego niepowtarzalny charakter.  Następnie uczestnicy wzięli udział w dwóch zadaniach warsztatowych.

Pierwsze z nich poświęcone było tożsamości miasta i polegało na wskazaniu miejsc z którymi identyfikują się mieszkańcy poszczególnych dzielnic. W drugim zadaniu skupiono się z kolei na krajobrazie widzianym z różnych punktów widokowych usytuowanych w różnych częściach miasta.  Spotkanie podsumowała dyskusja na temat cech wyróżniających miasto Gdańsk.

Kolejne, ostatnie już spotkanie z zaplanowanego cyklu, zatytułowane „Mobilność”, odbędzie się 8 listopada o godzinie 17:00 w Sali Akwen w budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24.