Funkcje dominujące w nowym Studium
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 11 lipca 2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy dokument planistyczny. Wskazuje kierunki, w których Gdańsk powinien rozwijać się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Z projektem Studium, nad którym obecnie trwają prace, do końca lipca mieszkańcy mogą zapoznawać się na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15). Zachęcamy do lektury całego dokumentu, a poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące funkcji dominujących w mieście – jednego z wielu zagadnień, którymi zajmuje się Studium.  

Jaki będzie Gdańsk za trzydzieści lat? Podsumowanie spotkań
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 03 lipca 2017

Czerwiec w Biurze Rozwoju Gdańska upłynął pod znakiem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W dziewięciu spotkaniach oraz dwóch dniach otwartych wzięło udział ponad 360 osób. Następnym etapem prac nad Studium będzie wyłożenie projektu do publicznego wglądu.

Za nami trzecie spotkanie na temat przyszłości Gdańska
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14 czerwca 2017

13 czerwca projektanci z Biura Rozwoju Gdańska spotkali się ze specjalistami z zakresu architektury, urbanistyki i infrastruktury drogowej. Było to ostatnie spotkanie informacyjne z cyklu zaplanowanych w czerwcu wydarzeń dotyczących projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Natomiast 28 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska zostanie zorganizowany drugi w tym miesiącu dzień otwarty.

Organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem Gdańska
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 13 czerwca 2017

12 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.  Było to kolejne z serii wydarzeń poświęconych temu tematowi. Tym razem zostało skierowane przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Mieszkańcy zapoznali się z projektem Studium
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 07 czerwca 2017

6 czerwca Biuro Rozwoju Gdańska po raz pierwszy zaprezentowało publicznie projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Publiczna prezentacja projektu Studium
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 06 czerwca 2017

Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło od 6 czerwca do 31 lipca 2017 roku projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. To będzie miasto o wysokiej jakości przestrzeniach publicznych, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, chroniące walory kulturowe i przyrodnicze, stanowiące o jego tożsamości, jednocześnie zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców.

Projekt nowego Studium dla Gdańska na finiszu
Projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 31 maja 2017

Minął rok od momentu, kiedy zostały udostępnione uwarunkowania i założenia do nowego studium (czerwiec 2016 r.) - teraz przyszedł czas na przedstawienie dokumentu „prawie” skończonego.

Strona 2 z 2