12 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.  Było to kolejne z serii wydarzeń poświęconych temu tematowi. Tym razem zostało skierowane przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Czym jest Studium?
Przypomnijmy, że Studium to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju miasta. Nie stanowi prawa miejscowego, a jedynie wskazuje rozstrzygnięcia dotyczące zmian zagospodarowania przestrzennego oraz rozwiązań transportowo-infrastrukturalnych.

Prace nad obecnie prezentowanym projektem trwały dwa lata. Poprzednie Studium zostało uchwalone 10 lat temu. W tym czasie Gdańsk intensywnie się rozwinął, nastąpiły też zmiany w prawie, korekcie uległy granice miasta, wpłynęło również wiele wniosków dotyczących przeznaczenia terenów w różnych częściach Gdańska. Konieczna więc stała się weryfikacja Studium.

Gdańszczanie współautorami Studium
Dokument został sporządzony przez projektantów z Biura Rozwoju Gdańska. Na uwagę zasługuje jednak udział mieszkańców w tym procesie. Zanim przystąpiono do prac nad projektem, prezydent Gdańska powołał Radę Studium. W jej skład weszli eksperci zajmujący się różnymi kontekstami urbanistyki; od architektonicznego po społeczny i kulturowy. Rada Studium służyła projektantom wsparciem merytorycznym. Przed przystąpieniem do prac nad dokumentem wprowadzono też dwa dodatkowe etapy: informacyjny oraz określania wyzwań i problemów. W ich ramach zorganizowano liczne spotkania, warsztaty i debaty, a mieszkańcy Gdańska mieli okazję, aby określić główne problemy, cele i wizje rozwojowe miasta. Gdańszczanie stali się więc współuczestnikami prac nad Studium.

Dyskusja z organizacjami pozarządowymi
Obecnie odbywają się spotkania informacyjne dotyczące projektu Studium. Ostatnie z nich było skierowane do organizacji pozarządowych. Jakie zagadnienia interesowały przedstawicieli gdańskich NGOs? W pierwszej kolejności – sprawy lokalne, związane z dzielnicą, w której działa dana organizacja. I tak Opowiadacze Historii dopytywali o kierunki, w jakich mogą podążać zmiany w obrębie Dolnego Miasta. Pytali m.in. o dokładny przebieg planowanej trasy tramwajowej, o nowe mariny, przebudowę mostów, o skwery i miejsca parkingowe. Przedstawiciel Naszego Gdańska z kolei był zainteresowany takim sposobem połączenia Górnego Tarasu z Dolnym, który pomógłby ograniczyć korki. Stowarzyszenie „Na rzecz Gdańszczan” przygotowało wiele pytań dotyczących różnych części Gdańska, w tym jego granic. - Studium nie przewiduje konieczności zmian granic miasta – wyjaśniała Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Padło też pytanie o możliwości zabudowy Wyspy Sobieszewskiej. – Dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy na tym terenie ze względów krajobrazowych będzie utrzymana w dotychczasowym charakterze. Ze strony Stowarzyszenia „Na rzecz Gdańszczan” padł także pomysł połączenia Gdańska z Sopotem linią trolejbusową.  – Studium nie wyklucza takiej możliwości –  poinformowała Edyta Damszel-Turek.

Spotkania informacyjne
Na kolejne spotkanie skierowane do mieszkańców Gdańska, w tym przede wszystkim specjalistów z zakresu architektury, urbanistyki oraz infrastruktury drogowej, Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza już dzisiaj (13 czerwca). Spotkanie odbędzie się w godz. 17-19 w sali Akwen na I piętrze w budynku Solidarności (ul. Wały Piastowskie 24). Natomiast 28 czerwca w godz. 8-19 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska zostanie zorganizowany drugi dzień otwarty. Będzie to okazja, aby o projekcie Studium porozmawiać z jego autorami.

Do 31 lipca br. z projektem Studium można też zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (budynek Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24) oraz na stronie:

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/studium/51-projekt-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/381-jaki-bedzie-gdansk-za-30-lat-zapoznaj-sie-z-projektem-studium