Debata ekspercka w sprawie nowego Studium
Warsztaty eksperckie 18 maja 2016

5 kwietnia 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Inicjatywa Śródmieście”, zorganizowanego w Dworze Bractwa św. Jerzego wspólnie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Kolejny etap prac nad Studium – spotkania
Spotkania z RD i SM 18 maja 2016

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 5 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyło się spotkanie z Radnymi Miejskimi. Kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic – odbędzie się 11 maja, a mieszkańców zaproszono na otwarte środy – 18 maja i 8 czerwca.

Spotkanie z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic w sprawie Studium
Spotkania z RD i SM 18 maja 2016

Ogrom pracy i dziesiątki spotkań – tak w skrócie można opisać dotychczasowe działania związane z opracowaniem nowego Studium dla Gdańska11 maja br. odbyło się kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic w celu przedstawienia projektu uwarunkowań i założeń. Ale o co tak właściwie chodzi w tym dokumencie? Dlaczego jest tak ważny dla naszego miasta i co w nim znajdziemy?

Transport – ważny temat w przestrzeni Gdańska
Seminaria 28 kwietnia 2016

24 marca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Mobilności i Transportu przy Prezydencie Miasta Gdańska. Omówiona zostały uwarunkowania i założenia do nowego Studium dla Gdańska.

Nauka i szkolnictwo – ważny temat w przestrzeni Gdańska
Seminaria 25 marca 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 23 marca 2016 roku spotkanie eksperckie dotyczące nauki i szkolnictwa w polityce przestrzennej Gdańska.

Spotkanie eksperckie na temat możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska
Warsztaty eksperckie 22 marca 2016

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 21 marca 2016 roku spotkanie eksperckie na temat możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska.

Ośrodki usługowe w Gdańsku - II seminarium w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska
Seminaria 03 marca 2016

Drugie seminarium, zorganizowane wczoraj (28 stycznia), przez Biuro Rozwoju Gdańska wywołało ciekawą dyskusję nie tylko o usługach ale i o przestrzeniach publicznych. Planiści z BRG usłyszeli od zgromadzonych gości cenne uwagi, które będą rozpatrywane w dalszej pracy nad Studium.

Ostatnie Seminarium w ramach Studium
Seminaria 03 marca 2016

11 lutego 2016 roku, odbyło się ostatnie z trzech seminariów w ramach prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). Biuro Rozwoju Gdańska omawiało kształtowanie terenów mieszkaniowych.

Strona 1 z 4