Drugie warsztaty urbanistyczne „Gdańsk w nowej perspektywie odbyły się 20 maja. Uczestnicy warsztatów pracowali nad wyznaczeniem elementów przyszłej wizji rozwoju przestrzennego Gdańska.

Warsztaty rozpoczęły się punktualnie o godz. 17.00 od przypomnienia katalogu wyzwań z jakimi powinno zmierzyć się nowe Studium, wypracowanego przez uczestników pierwszych warsztatów (dostępny jest tutaj).

W trakcie emocjonujących 15 minut uczestnicy warsztatów decydowali, któremu z wyzwań nadać status ważności (kropka czerwona) i pilności  (kropka zielona) realizacji. Każdy z uczestników miał do dyspozycji 4 głosy „ważności” i 4 „pilności”. Według uczestników warsztatów najistotniejsze wyzwania to: dyktat deweloperów, zachowanie pasa nadmorskiego, prawo niesprzyjające planowaniu w interesie publicznym. Za najmniej istotne uznano: wydłużenie codziennych podróży, problemy z kompaktowym, inteligentnym planowaniem oraz dychotomię pomiędzy tożsamością lokalną a metropolitalną ( po 1 głosie).

Po głosowaniu uczestnicy pracując w grupach zajęli się analizą SWOT miasta, określając jego silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Punktem wyjścia do pracy nad wizją rozwoju przestrzennego Gdańska były prezentacje wizji miasta zapisanych w obowiązujących miejskich dokumentach strategicznych – strategii rozwoju „Gdańsk 2030+” i obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Uzupełnieniem były wizje rozwoju poszczególnych części miasta wypracowane w projektach „Centrum reaktywacja” oraz „Quo vadis Gdańsku?”. W ostatniej prezentacji dr Piotr Kuropatwiński przedstawił propozycję zmiany priorytetów w rozwoju gdańskiego układu transportowego.

Po takim przygotowaniu, metodą „burzy mózgów”, uczestnicy warsztatów przystąpili do określania najistotniejszych elementów, które powinny złożyć się na wizje rozwoju przestrzennego Gdańska. Wśród zgłaszanych propozycji dominowały kwestie rozwoju układu komunikacyjnego, dbałości o tereny rekreacyjne, kładziono również nacisk na jakość przestrzeni publicznych.

 Kolejne warsztaty 10 czerwca godz. 17.00-19.00, na które serdecznie zapraszamy!