Gdańsk w nowej perspektywie - spotkanie otwarte
Konferencje 15 kwietnia 2015

Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”. Dokument ten stanowić będzie podstawę dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe kilkanaście lat.

Powstała Rada Studium
Spotkania 03 marca 2015

W czwartek, 26 lutego z udziałem Prezydenta Pawła Adamowicza odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Studium, gremium powołanego w celu wspierania udziału społeczeństwa w pracach nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska.

Strona 2 z 2