Warsztaty eksperckie 22 września 2015

18 września odbyły się II warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego”.

Warsztaty eksperckie 04 września 2015

Dnia  4 września 2015 roku w Sali Akwen Budynku Solidarności (od 12.00 -.15.00) odbędą się I warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój układu transportowego Gdańska”. Podczas warsztatów zaproszeni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i różne środowiska przedstawią swoje stanowiska dotyczące w/w zagadnienia.

Partycypacja 25 sierpnia 2015
Partycypacja 28 maja 2015

Trzecie ostatnie warsztaty urbanistyczne odbyły się 10 czerwca. Biorący udział w spotkaniu pracowali nad celami rozwoju przestrzennego Gdańska.

Strona 4 z 4