Wczoraj w siedzibie BRG, w ramach prac nad nowym SUiKZP, odbyło się seminarium poświęcone standardowi ulicy miejskiej.

Zaproszeni goście dyskutowali na temat zasadności przygotowania i wprowadzenia odpowiednich regulacji dot. formy i jakości realizowanych w Gdańsku ulic. Podkreślano wagę zagadnienia oraz konieczność szczególnego uwzględnienia wyglądu, dostępności dla pieszych i funkcjonalności ulicy miejskiej.