Osiem nowych planów zagospodarowania w Gdańsku
Sesja Rady Miasta Gdańska 23 lutego 2017

Podczas XXXV sesji Rady Miasta Gdańska przegłosowano m.in. dziewięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Osiem z nich dotyczyło uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jedna - przystąpienia do sporządzania planu. Uchwalone plany pozwolą m.in. na rozbudowę szkoły, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego oraz stworzenie nowej wieży kontroli lotów i centrum ratownictwa wodnego.

Uchwalono plan pod budowę szkoły i przedszkola
Sesja Rady Miasta Gdańska 19 grudnia 2016

Podczas grudniowej sesji, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. jedną uchwałę przygotowaną przez Biuro Rozwoju Gdańska, dotyczącą MPZP dla Zakoniczyna w rejonie Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej.

Pięć nowych planów miejscowych dla Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 listopada 2016

Podczas listopadowej sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. pięć uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwały zostały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Sesja: nowe plany miejscowe i kolejne przystąpienia
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 października 2016

Podczas październikowej sesji, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. siedem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Trzy z nich dotyczą uchwalenia miejscowych planów, cztery – przystąpienia do sporządzenia planów.

Uchwały podjęte dla BRG na wrześniowej sesji Rady
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 września 2016

Podczas obrad XXIX sesji, 29 września 2016 roku, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. osiem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Nowe tereny rekreacyjne w sąsiedztwie lasów
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 września 2016

Mieszkańcy Gdańska zyskają nowe, atrakcyjne tereny rekreacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). Radni na wrześniowej sesji zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na granicy dzielnic Jasień, Brętowo oraz Strzyża.

Uchwały przygotowane przez BRG na sierpniową sesję Rady
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 sierpnia 2016

Podczas obrad XXVIII sesji, 25 sierpnia 2016 roku, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dwie uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Czerwcowa sesja Rady Miasta Gdańska - co uchwalono?
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 czerwca 2016

Rada Miasta Gdańska na czerwcowej sesji przegłosowała siedem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Strona 8 z 8