Trzy nowe plany miejscowe oraz regulamin wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 października 2020

Podczas XXIX sesji Rady Miasta Gdańska przegłosowano m. in. cztery uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jedną w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jedną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dwie – przystąpień.

XXVIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 września 2020

Radni miejscy podczas XXVIII sesji RMG podjęli m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace na trzema.

Uchwała przygotowana w oparciu o lex deweloper jednogłośnie odrzucona
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 sierpnia 2020

Gdańscy Radni niemal jednogłośnie odrzucili uchwałę przygotowaną w oparciu o lex deweloper. Podczas XXVI sesji Rady Miasta pierwszy raz, od dnia wejścia w życie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, procedowano uchwałę w tym trybie.

Nowe plany miejscowe w Gdańsku i Natura 2000 na Oruni
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 sierpnia 2020

Radni miejscy podczas XXVI sesji podjęli m.in. uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dwa plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace nad jednym. Zaopiniowana została także propozycja ustanowienia obszaru Natura 2000 na Oruni.

Trzy uchwały w sprawie planów miejscowych w czerwcu
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 czerwca 2020

Radni miejscy podczas XXIV sesji przyjęli m.in. trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sześć uchwał w sprawie planów miejscowych w maju
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 maja 2020

Radni miejscy podczas XXIII sesji podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace na trzema, od sporządzenia jednego odstąpiono.

Osiem uchwał w sprawie planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 kwietnia 2020

Podczas XXII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła osiem uchwał w sprawie planów miejscowych przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dwie dotyczyły uchwalenia nowych planów, a sześć – rozpoczęcia prac planistycznych.

Pięć uchwał w sprawie planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 lutego 2020

27 lutego 2020 roku, podczas XX sesji Rady Miasta Gdańska, radni przyjęli pięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dwa plany zostały uchwalone, do trzech przystąpiono.

Cztery uchwały w sprawie planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 30 stycznia 2020

30 stycznia 2020 roku, podczas XIX sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła cztery uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Trzy plany zostały uchwalone, do jednego przystąpiono. Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Strona 4 z 9